ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2015 roku o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 16 z posiedzenia komisji w dniu 23 listopada 2015 roku.
3.Stan przygotowań do zimy.
4.Informacja nt. infrastruktury rekreacyjnej na terenie MiG Bogatynia.
5.Informacja nt. inwestycji finansowanych z UE.
6.Informacja nt. inwestycji w Oświacie.
7.Przedstawienie propozycji i uwag członków komisji do planu pracy na rok 2016.
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica