ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 23.11.2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok /projekt nr 171.2015/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 /projekt nr 172.2015/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski