ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 17 z dnia 23 listopada 2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok /projekt nr 171.2015/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 /projekt nr 172.2015/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Piestrzyńska - Fudali