ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 23 z posiedzenia komisji w dniu 18 lutego 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno – Zdrój /projekt nr 17.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 20.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2016 rok / projekt nr 18.2016/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica