ZAWIADOMIENIE
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 24 z posiedzenia komisji w dniu 23 lutego 2016 roku.
3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica