ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 24.02.2016 roku.
3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
4.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak