ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2016 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 18 czerwca 2015 roku.
3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 
              
Henryk Komarnicki