ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 24.02.2016 roku.
3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok
4.Analiza projektów organizacyjnych i aneksów placówek oświatowych
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski