ZAWIADOMIENIE
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 22 marca 2016 roku.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica