ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 23.03.2016 roku.
3.Projekt uchwały sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bogatynia, dla uczniów spoza obwodu szkoły /projekt nr.37.2016/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski