Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nadanie numeru PESEL

Nazwa sprawy:

Nadanie numeru PESEL

Opis procedury:
Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Wymagane wnioski i dokumenty:

1.  przy zameldowaniu:
• formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
• dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP
     tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa
     cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja
     administracyjna lub orzeczenie sądu
2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
• wniosek o wydanie dowodu osobistego
• 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle,
      z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry,
     obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80%
     fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę
     w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
     oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
• paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
• dokument poświadczający obywatelstwo polskie
• odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis
     skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu
3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych    przepisów:
• wniosek o nadanie numeru PESEL
• dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument
     potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Opłaty:

 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie
    numeru PESEL działa przez pełnomocnika).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1, 
bądź na bankowy rachunek urzędu – PKO BP SA oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908
 

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej, ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4/parter/

Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej  , ul. Daszyńskiego, 13 pokój nr 4/parter/


Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności
Marta Nych – podinspektor ds. ewidencji ludności
 tel. 75 7725225;  75 7725224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia
  wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U
  z 2017 r. poz. 2411)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru
   PESEL  (Dz. U z 2015 r. poz. 1984)
4.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
5.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1464 ze zm.)


Formularze:

1. Wniosek o nadanie numeru PESEL
2. Pełnomocnictwo

Załączniki

Wniosek o nadanie numeru PESEL (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-12 13:48:05
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-12 13:48:50
Ostatnia zmiana:2018-10-12 10:20:23
Ilość wyświetleń:867

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij