ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 4 maja 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 19 z dnia 22 lutego 2016 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2015.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016 /projekt nr 42.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016-2018” /projekt nr 43.2016/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

  
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali