ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 18.03.2016 roku.
3.Wniosek Wydziału Budżetowego dotyczący umorzenia opłaty z tytułu zobowiązania finansowego za wyrządzone szkody w imieniu gminnym.
4.Wniosek Wydziału Budżetowego dotyczący umorzenia czynszu dzierżawnego na podstawie zawartych umów dzierżawy Nr BH.87.325.2011 z dnia 19.05.2011 i Nr BH.6845.32.2012 z dnia 16.07.2012 z tytułu rozwiązanych na mocy porozumienia stron umów dzierżawnych gruntów stanowiących własność Gminy Bogatynia.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak