ZAWIADOMIENIE
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 27 z posiedzenia komisji w dniu 25 kwietnia 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr 54.2015/
4.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu pn.” Rowerem wokół Gór Izerskich” przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - /projekt nr. 55.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy -/projekt nr. 56.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy -/projekt nr. 57.2016/ 
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica