ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 24 maja 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 15 z dnia 26 kwietnia 2016r.
3.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 /projekt nr 58.2016/
4.Planowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży na teren Miasta i Gminy
Bogatynia (łącznie z komisją Oświaty)
5.Sprawy różne , wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska