ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 20 z dnia 9 maja 2016 roku.
3.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego na terenie gminy Bogatynia (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska).
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

  
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali