ZAWIADOMIENIE
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 28 z posiedzenia komisji w dniu 18 maja 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/869/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie własności gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - /projekt nr 62.2016/
4.Analiza przygotowania i realizacji inwestycji w 2016 roku
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica