ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 29 z posiedzenia komisji w dniu 31 maja 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy - /projekt nr. 63.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 64.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 66.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr 67.2016/
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy - /projekt nr. 68.2016/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu - /projekt nr. 69.2016/
9.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 27 kwietnia 2016 roku znak SO.JG.I.0010.98.2016 w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 rok.
10.Sprawozdanie finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia za 2015 rok.
11.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
12.Sprawy różne, wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica