ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 21 z dnia 30 maja 2016 roku.
3.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 rok i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali