ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 22 z dnia 20 czerwca 2016 roku.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali