Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Nazwa sprawy:

 

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .

2.     Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

3.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

4.     Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów).

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.


O dane jednostkowe mogą ubiegać się:

 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Organy wyborcze,
 • Straże Gminne /miejskie/,
 • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna
 o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Jednostki organizacyjne i osoby, które

 • wykażą w tym interes prawny
  W przypadku powoływania się na interes prawny, Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.


Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty:

 

1. 31,00 zł - opłata za udostępnienie danych osobowych / dotyczy jednej osoby/

2. 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1, 

bądź na bankowy rachunek urzędu – PKO BP SA oddział Bogatynia  nr konta:

49 1020 2137 0000 9202 0118 1650 z zaznaczeniem „ opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych’

 

Termin  załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenia wniosku

 

Forma załatwiania sprawy: pisemna

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Miejsce złożenia  dokumentów:

- osobiście

Kancelaria Urzędu, ul. Daszyńskiego 1,  pokój nr 5/ parter/

- drogą pocztową:

Urząd Miasta  i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

 

Miejsce odebrania dokumentów:

- osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13,  pok. Nr 4 / I parter / 

lub

- drogą pocztową

 

Informacji udziela/sprawę prowadzi:

Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności

Marta Nych – podinspektor ds. ewidencji ludności

 tel. 75 7725224;  75 7725225

e-mail : obywatelski@bogatynia.pl

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 2096z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz.1397 z późn.zm. )

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców,  rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388).

4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o  udostępnieniedanych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniuinteresu faktycznego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.2523).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019r.poz. 1000 z późn.zm.).

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity  Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).

 

 

Załączniki

Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkanców oraz rejestru PESEL 2019 (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Łukasz Roszkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-07-19 12:18:52
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-07-19 12:22:17
Ostatnia zmiana:2019-11-21 08:27:40
Ilość wyświetleń:1464
Gmina Bogatynia
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij