ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2016 roku o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 15.06.2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 /projekt nr 108.2016/
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak