Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Nazwa sprawy:  
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 Uwagi:

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.
 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 5. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Opłaty:
 1. 31,00 zł - opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 2. 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1, bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia  nr konta: 49 1020 2137 0000 9202 0118 1650 z zaznaczeniem " opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych'

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 75 ust. 4 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r., poz. 1464 ze zm.).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Termin  załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku  

Forma załatwiania sprawy: pisemna  

Tryb odwoławczy:
Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.  

Miejsce złożenia dokumentów:

- osobiście
Kancelaria Urzędu, ul. Daszyńskiego 1,  pokój nr 5/ parter/
- drogą pocztową:
Urząd Miasta  i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia  

Miejsce odebrania dokumentów:
- osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej ul. Daszyńskiego 13,  pok. Nr 6 / I piętro / lub
- drogą pocztową    

Informacji udziela/sprawę prowadzi:
Małgorzata Kozłowska- inspektor ds. dowodów osobistych
Agnieszka Mikuć - podinspektor ds. dowodów osobistych i wojskowych
Telefon: 75 77 25221, 75 77 25222  
e-mail : obywatelski@bogatynia.pl  

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych  i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.319)      

Wymagane formularze:

 1. Wniosek o udostępnienie doumentacji zwiazanej z dowodem  osobistym

Załączniki

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (94.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wichlińska
Data wprowadzenia:2016-08-12 11:38:30
Opublikował:Małgorzata Wichlińska
Data publikacji:2016-08-12 11:45:48
Ostatnia zmiana:2018-11-28 12:06:52
Ilość wyświetleń:583

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij