Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych

 

 

Nazwa sprawy: 
Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie  jednostkowym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Uwagi:
 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Opłaty:

 1. 31,00 zł - opłata za udostępnienie danych osobowych / dotyczy jednej osoby/
 2. 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnikapłatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1, bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia  nr konta: 49 1020 2137 0000 9202 0118 1650 z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych"

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r., poz. 1464 ze zm.).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin  załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku  

Forma załatwiania sprawy: pisemna  

Tryb odwoławczy:
Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.  

Miejsce złożenia  dokumentów:
- osobiście
Kancelaria Urzędu, ul. Daszyńskiego 1,  pokój nr 5/ parter/
- drogą pocztową:
Urząd Miasta  i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia        

Miejsce odebrania dokumentów:
- osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej ul. Daszyńskiego 13,  pok. Nr 6 / I piętro /
lub
- drogą pocztową  

Informacji udziela/sprawę prowadzi:
Małgorzata Kozłowska- inspektor ds. dowodów osobistych
Agnieszka Mikuć - podinspektor ds. dowodów osobistych i wojskowych
Telefon: 75 77 25221, 75 77 25222  
e-mail : obywatelski@bogatynia.pl  

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1464 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U.  z 2015 r. poz.1604)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych  i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 319)

Wymagane formularze:

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Załączniki

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (828.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wichlińska
Data wprowadzenia:2016-08-12 11:46:52
Opublikował:Małgorzata Wichlińska
Data publikacji:2016-08-12 11:53:29
Ostatnia zmiana:2019-01-07 15:02:31
Ilość wyświetleń:527

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij