ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 września 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 21.07.2016 roku.
3.Wniosek Skarbnika Gminy dotyczący umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – działki nr 116/1 AM 2 obręb Sieniawka.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak