ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 września 2016 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 31 z posiedzenia komisji w dniu 19 lipca 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic – projekt nr 112.2016 
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica