Zawiadamiam, że w dniu 07 września 2016 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 24 z dnia 10 sierpnia 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 112.2016/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Piestrzyńska – Fudali