ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2016 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 15.06.2016 roku.
3.Informacja o działalności Biblioteki Miejsko Gminnej.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski