ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 25 z dnia 7 września 2016 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2016 roku.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali