ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 27 września 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:
 

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 18 z dnia 20 lipca 2016r.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2016 roku.
4.Sprawy różne , wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska