ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 września 2016 roku o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 32 z posiedzenia komisji w dniu 6 września 2016 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2016 roku.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 115.2016
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 116.2016
6.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/279/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy – projekt nr 117.2016
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica