ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 8.09.2016 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2016 roku.
4.Postanowienie znak GF.3130.1.2016.HO w sprawie umorzenia zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak