Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2016 roku o godz. 14: 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 27.09.2016 roku.
3. Postanowienie znak GF.3130.1.2016.HO w sprawie umorzenia zaległości
w podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak