ZAWIADOMIENIE 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 października 2016 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 33 z posiedzenia komisji w dniu 26 września 2016 roku.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2015 rok
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 dla Gminy Bogatynia” – projekt nr 134.2016
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 118.2016
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 119.2016
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 129.2016
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 128.2016
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 125.2016
10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 126.2016
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 127.2016
12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy – projekt nr 130.2016
13.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic – projekt nr 133.2016
14.Informacja nt. infrastruktury rekreacyjnej na terenie MiG Bogatynia
15.Informacja nt. inwestycji finansowanych z UE
16.Sprawy różne, wnioski.
17.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica