ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 10 października 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 19 z dnia 27 września 2016r.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2015 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2020” /projekt nr 131.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia” /projekt nr 134.2016/
6.Sprawy różne , wolne wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska