ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 26 z dnia 27 września 2016 roku.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2015 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia” /projekt nr 134.2016/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali