ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 12 października 2016r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 20 z dnia 10 październik 2016r.
3.Aktualna sytuacja SP ZOZ w Bogatyni.
4.Sprawy różne , wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska