ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 października 2016 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 19 z dnia 28.09.2016 roku.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2015 rok
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 dla Gminy Bogatynia” – projekt nr 134.2016
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski