ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 28 z dnia 28 listopada 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok /projekt nr 210.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 209.2016/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali