ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 21.11.2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok /projekt nr 210.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 209.2016/
5.Przedstawienie propozycji i uwag członków komisji do planu pracy na rok 2017
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski