ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 29 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia obciążającego lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) /projekt nr 212.2016/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali