ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 24.11.2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok /projekt nr 210.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 209.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/298/12 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bogatynia /projekt nr.206.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia obciążającego lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) /projekt nr. 212.2016/
7.Wniosek nr RW.1053.2016-SP.253.37.2013/2016.DJ w sprawie umorzenia w całości kwoty tytułem spłaty zadłużenia.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak