ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 21 grudnia 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 23 z dnia 19 grudnia 2016r.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący Komisji

Robert Flak