ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2017 roku o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu
z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 21.12.2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2017 rok / projekt nr 1.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 9.2017/
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak