ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 37 z posiedzenia komisji w dniu 21 grudnia 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2017 rok / projekt nr 1.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia” /projekt nr 2.2017/
5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2022” projekt nr 3.2017/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr.  5.2017/
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 6.2017/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 7.2017/
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 8.2017/ 
10.Sprawy różne, wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica