ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 18 stycznia 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 24 z dnia 21 grudnia 2016r.
3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Bogatynia w latach 2016-2022” /projekt nr 3.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2017 rok /projekt nr 1.2017/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji
Robert Flak