W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025

Data uchwały:
2016-12-30

Numer uchwały:
XLIX/419/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.