ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 19.12.2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2017 rok / projekt nr 1.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach /projekt nr 4.2017/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski