ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2017 roku o godz. 14.30   w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 23 marca 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2017 rok /projekt nr 1.2017/
4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
              
Henryk Komarnicki