ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 luty 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z posiedzenia komisji w dniu 18 stycznia 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 25.2017/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica